Στὸ κέντρο ἑνὸς κόσμου ποὺ στροβιλίζεται

Στὸ κέντρο ἑνὸς κόσμου ποὺ στροβιλίζεται Λεπτομέρεια ἀπὸ νωπογραφία στὸν ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Σιὼν στὴν Ἀξώμη τῆς Αἰθιοπίας, 5ος-7ος αἰώνας.

T νὰ γράφει κανεὶς γιὰ τὸ ἀραβικὸ ὑπόβαθρο τοῦ προφήτη Μωάμεθ, γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Μέκκα καὶ στὴν Μεδίνα καὶ γιὰ τὶς πρῶτες κατακτήσεις ποὺ ὁδήγησαν στὸν σχηματισμὸ τῆς ἀραβικῆς αὐτοκρατορίαςμοιάζει μὲ τὴν ἀπόπειρα περιγραφῆς ἑνὸς σουπερνόβα, δηλαδὴ τῆς λάμψης μιᾶς τεράστιας ἔκρηξης ὁποία σηματοδοτεῖ τὸν θάνατο ἑνὸς ἀστέρα καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τεράστιας ποσότητας ἐνέργειας.

Ολόκληρο το κείμενο θα είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση με την ενεργοποίηση του συνδρομητικού πακέτου.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK