Μια συναρπαστική δικογραφία

Aπό Βασίλη Γκουρογιάννη
Μια συναρπαστική δικογραφία Αριστερά: η πρώτη σελίδα της απόφασης υπ’ αριθ. 1776/2005 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δεξιά, η πρώτη σελίδα της εντελώς αόριστης και προπετούς αγωγής της οικογένειας Σαββίδη εναντίον του εκδότη Φ. Πυκνή, και κάτω από αυτήν το απόσπασμα της απορριπτικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία από την 1.1.2004 «όλο το έργο του Κ.Π. Καβάφη έχει γίνει πλέον κοινό κτήμα».

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε