Σπύρος Α. Μοσχονάς

Αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.