Γρηγόριος Ξενόπουλος: Ένας ακάματος γραφιάς

Γρηγόριος Ξενόπουλος: Ένας ακάματος γραφιάς Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, σκίτσο από το Εθνικόν Ημερολόγιον του Σκόκου, 1915.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε