σύνδεση

Μιὰ συνέντευξη τοῦ Ἀχιλλέα Παράσχου

Μιὰ συνέντευξη τοῦ Ἀχιλλέα Παράσχου Ο Αχιλλέας Παράσχος, «Κατά την μόνην διασωθείσαν και εν Ρωσσία γενομένην φωτογραφίαν του Εθνικού Ποιητού», σύμφωνα με το περιοδικό "Ποικίλη Στοά", έτος 16ο, αρ. 1 (1914), σ. 83.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε