σύνδεση

Νίκος Μαραντζίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στις ακόλουθες συλλογικές εκδόσεις επαναξιολόγησης της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας: Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Μια αποτίμηση: Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις (2007), Οι εκλογές του 1946: σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας (2008), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του 1940 και η ιστοριογραφία (2008), Κόμματα και πολιτική στην Ελλάδα. Οι σύγχρονες εξελίξεις (2009), Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949) (2010), Εμφύλια πάθη (2015, μαζί με τον Στάθη Καλύβα).