σύνδεση

Σωκράτης Τιτούρης

Έχει γράψει τη μονογραφία Το αρχείο της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμ. Ροΐδη (Γαβριηλίδης 2009). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον Πόρφυρα, στη Νέα Εστία και στα Μικροφιλολογικά.