σύνδεση

Σκότωσε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος τον Ιωάννη Λάσκαρι;

Σκότωσε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος τον Ιωάννη Λάσκαρι; Αριστερά, ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, μικρογραφία από χειρόγραφο του 15ου αι., Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας. Δεξιά, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, λεπτομέρεια από ψηφιδωτό της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε