σύνδεση

Ελένη Γεωργοπούλου

Επίκουρη καθηγήτρια της Γερμανόφωνης μεταπολεμικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού του 20ού αιώνα στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.