σύνδεση

Πώς αρχίζει η εξέγερση για την ελληνική ανεξαρτησία

Πώς αρχίζει η εξέγερση για την ελληνική ανεξαρτησία Ο Αλέξανδρος Καντακουζηνός μπροστά στο φρούριο της Μονεμβασίας. Ελαιογραφία αγνώστου ζωγράφου, 1,81 x 1,28 m, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (αίθουσα κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης).

 


 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε