σύνδεση

Γιώργος Καλλίνης

Δρ Φιλολογίας ΑΠΘ, καθηγητής στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Ο μοντερνισμός ενός κοσμοπολίτη. Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη (2001), Εγχειρίδιο αφηγηματολογίας. Εισαγωγή στην τεχνική της αφήγησης (2005), Σχεδίασμα βιβλιογραφίας Κοσμά Πολίτη (1930-2006) (2008), Η επιμονή του τραγικού. Το αρχαιοελληνικό τραγικό σε νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα του 20ού αιώνα (2015).