σύνδεση

Βασιλική Γεωργιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του βιβλίου Η Άκρα Δεξιά και οι συνέπειες της συναίνεσης. Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία (2008).