σύνδεση

Γιάννης Δημητρακάκης

Επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για τη νεοελληνική πεζογραφία και κριτική.