σύνδεση

N. Kotzias: Imaginary Professor at Oxford University, Harvard, Marburg…

Greek Minister claims Professorship at Oxford “Professor” of GAP* Chair at Oxford University (mind the ΓΑΠ) * GAP = G. A. Papandreou
N. Kotzias: Imaginary Professor at Oxford University, Harvard, Marburg… Ο κατά δήλωσή του απόγονος του Παλαιών Πατρών (Ανατολικού; Δυτικού;) Γερμανού Ν. Κοτζιάς με τους θυρεούς-λάβαρα των Πανεπιστημίων Οξφόρδης, Χάρβαρντ, Μαρβούργου που διαδίδει ότι τον διεκδικούσαν και κάποτε τον κέρδισαν ως Καθηγητή! Δεκάδες πανεπιστήμια μάρνανται… Αριστερά ο θυρεός του Καίμπριτζ, που και αυτό τον διεκδικεί (ή το διεκδικεί). Σχέδιο: Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος.

 


We have forwarded the following communiqué to the President of the European Council Mr. Donald Tusk, the President of the European Commission Mr. Jean-Claude Juncker, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Ms. Federica Mogherini, the Secretary of State of the US Mr. John Kerry and the 27 Ministers of Foreign Affairs of the member-states of the EU. We attached the responses from the University of Oxford, Harvard University and the University of Marburg. They refute the claim made by the Greek Minister of Foreign Affairs, that he supposedly has been a Professor at all of these universities. The communiqué was mailed on November 9th, the anniversary of the fall of the Berlin Wall.

 

                                                                                                                             9 November 2015

 Honorable Minister,

I am editor of the periodical publication The Athens Review of Books and I am writing this letter because I would like to bring to your attention that the current Greek Foreign Minister Mr N. Kotzias is an imaginary Professor at three renowned universities. In particular N. Kotzias claims that

"(…) I was elected Associate Professor in that University [of Marburg]. (...) Among other things, in the summer of 2001, due to the position of Professor I held at Oxford University in the UK before my appointment at Harvard University in the US (...)"

The Athens Review of Books decided to investigate Mr Kotzias’ claims which appear in official documents by contacting the universities of Oxford, Harvard and Marburg. The replies we received confirmed that Mr Kotzias has never been Professor at Oxford and Harvard universities, and has never been elected Associate Professor in Marburg (the title of Associate Professor [C3-Professor] does not even exist in German universities).

I am attaching these replies to my letter as evidence to the truth of my assertions. Mr Kotzias shows great talent and ease in manufacturing lies; in fact this is his area of expertise as head of propaganda of the Stalinist Communist Party of Greece.

Yours faithfully,
Maria Vasilaki
Publisher of the Athens Review of Books