Η αδύνατη επανάσταση του ΚΚΕ

Η αδύνατη επανάσταση του ΚΚΕ Ενέδρα στην Πλάκα, Δεκέμβριος 1944. Από το λεύκωμα Dmitri Kessel, Ελλάδα 1944, Άμμος, Αθήνα 1997.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε