σύνδεση

Ελευθέριος Μακεδόνας

Στέλεχος της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων Β. Ελλάδας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (PhD) και απόφοιτος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων: “Nostalgias perdidas en Rayuela de Cortázar”, Journal of Iberian and Latin American Studies (JILAR), 19:1, 2013· “El haikú del lavabo”, Hipertexto, 18, 2013.