σύνδεση

Μανόλης Αρκολάκης

Διδάσκει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Ευρώπης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (ΕΑΠ, 2009) με τίτλο: Ελληνικός Κινηματογράφος (1896-1030). Συγκρίσεις σε ευρωπαϊκό και μεσογειακό πλαίσιο. Τρόποι Παραγωγής και Διανομής.