Μαρκ Φορντ (Mark Ford)

Καθηγητής στο University College London. Τα Selected Poems και μια συλλογή δοκιμίων του με τίτλο This Dialogue of One, εκδόθηκαν to 2014. Άλλα πρόσφατα έργα του: η ανθολογία A History in Verse (2012) και Six Children (2011).