Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.