σύνδεση

Λύντια Τρίχα

Νομικός και ιστορικός. Ασχολήθηκε παλαιότερα με τη διεύθυνση του Ε.Λ.Ι.Α. Έχει γράψει και επιμεληθεί βιβλία σχετικά με τη νεότερη ελληνική ιστορία. Τελευταία βιβλία της: Δικηγορείν εν Αθήναις. Μια διαδρομή στον 19ο αιώνα (2003, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004), Χαρίλαος Τρικούπης: Μια βιογραφική περιήγηση (2009).