σύνδεση

Σάββας Μιχαήλ

Συγγραφέας. Μερικά έργα του: Musica ex nihilo (2013), Γκόλεμ ή Περί υποκειμένου και άλλων φαντασμάτων (2010), Homo poëticus (2006), Μορφές της περιπλάνησης (2004), Μορφές του Μεσσιανικού (1999), Πλους και κατάπλους του «Μεγάλου Ανατολικού» (1995).