σύνδεση

Αλέξανδρος Δ. Μπαζούκης

Φιλόλογος, μέλος των συντακτικών επιτροπών σχολικών εγχειριδίων για την κυπριακή Μέση Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα για πρόσωπα και ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας, καθώς και για τη διδακτική της λογοτεχνίας.