σύνδεση

Τερπνές και ωφέλιμες διακοπές

Τερπνές και ωφέλιμες διακοπές Από τις «αγωνιστικές» κινητοποιήσεις στην αρχή του σχολικού έτους 1990-91, με καταλήψεις σχολείων σε όλη τη χώρα και βίαια επεισόδια. Μάλιστα στις 8 Ιανουαρίου 1991 τραυματίστηκε θανάσιμα και έχασε τη ζωή του ο Ν. Τεμπονέρας. (Από το βιβλίο Α. Δημαράς, Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου, Από το κοντύλι στον υπολογιστή, Μεταίχμιο με τη συνεργασία του ΕΛΙΑ, 2008).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε