σύνδεση

Κηθ Τόμας (Keith Thomas)

Εταίρος στο All Souls College της Οξφόρδης και συγγραφέας του έργου The Ends of Life: Roads to Fulfillment in Early Modern England.