σύνδεση

Δημήτρης Χαραλάμπης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (2002-2008), τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (1998-2002, 2008-2010).