σύνδεση

Στέλιος Βιρβιδάκης

Καθηγητής φιλοσοφίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. ´Εχει συγγράψει τη μονογραφία La robustesse du bien (1996) [σε νέα ελληνική έκδοση, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας (2009)], καθώς και εγχειρίδια για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στο Λύκειο. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και φιλοσοφικά λεξικά, κυρίως στον χώρο της γνωσιολογίας, της ηθικής, και της ιστορίας της φιλοσοφίας.