σύνδεση

Γιώργος Ξηροπαΐδης

Καθηγητής στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία φιλοσοφικών και αισθητικών ιδεών: 18ος-20ος αιώνας». Το 2008 δημοσιεύθηκε το βιβλίο του Η διαμάχη των ερμηνειών: Γκάνταμερ- Χάμπερμας. Μαζί με τον καθηγητή Στέλιο Βιρβιδάκη έχει επιμεληθεί την ελληνική έκδοση του Φιλοσοφικού λεξικού του Cambridge (2011).