σύνδεση

"Tα κύμβαλα να κρούομε, κι ας θρηνωδεί ο Καιρός..."

"Tα κύμβαλα να κρούομε, κι ας θρηνωδεί ο Καιρός..." Ὁ Ρῶμος Φιλύρας (1898-1942). Ἡ φωτογραφία ἦταν προμετωπίδα στὴ συλλογὴ Θυσία (1923). Σημειώνουμε ἐδῶ τὸν στίχο τοῦ Κ. Καρυωτάκη: Ἄσε τὰ γύναια καὶ τὸ μαστροπὸ / Λαό σου, Ρῶμε Φιλύρα, / Σὲ βάραθρο πέφτοντας ἀγριωπό, / κράτησε σκῆπτρο καὶ λύρα («Ὑποθῆκαι», Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα, φιλ. ἐπιμ. Γ.Π. Σαββίδη, τόμ. Α´, Ἑρμῆς - Φιλολογικὴ Βιβλιοθήκη 1983 [1979]).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδομή εδώ ή συνδεθείτε