σύνδεση

Άντα Μπουμπάρα

Λέκτορας Ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας στο Α.Π.Θ. Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν την ιταλική λογοτεχνία με ιδιαίτερη έμφαση τον 19ο και 20ό αιώνα, τη γυναικεία γραφή, την ποίηση. Επίσης έχει ασχοληθεί με τη λογοτεχνική μετάφραση.