σύνδεση

Μαρία Στασινοπούλου

Φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει: Χρονολόγιο-Εργοβιογραφία Γιώργου Σεφέρη 1900-1971 (2000), Πίσω από τις γραμμές. Σελίδες κριτικής (2005), Κυρία, με θυμάστε; (αφηγήματα, 2010). Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο: Ο βίος και το έργο του Κ.Π. Καβάφη (2003) και Κ.Π. Καβάφης, Ποιήματα. Επιλογή (2003). Έχει επιμεληθεί την τρίτομη έκδοση του Κοινού Λόγου της Έλλης Παπαδημητρίου (2003) και τον δεύτερο τόμο της Αλληλογραφίας Μαρώς και Γιώργου Σεφέρη (2005).