σύνδεση

Κυριάκος Ραμολής

Μεταπτυχιακός φοιτητής της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, και απόφοιτος του ιδίου τμήματος.