σύνδεση

Ιωάννα Πετροπούλου

Ιστορικός. Δούλεψε τρεις δεκαετίες στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Ίδρυμα Μέλπως και Οκταβίου Μερλιέ. Ασχολήθηκε με την γραμματεία της ορθόδοξης λογιοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου αιώνα (ελληνόφωνη και τουρκόφωνη). Δημοσίευσε άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σε επιστημονικά περιοδικά (Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχειοτάξιο, Τα Ιστορικά), καθώς και σε συλλογικούς τόμους του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών, του Μουσείου Μπενάκη, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.ά.