σύνδεση

Δύο χρόνια στη ζωή ενός δήμου της Αττικής τον τρίτο αιώνα π.Χ.

Δύο χρόνια στη ζωή ενός δήμου της Αττικής τον τρίτο αιώνα π.Χ. Επιγραφή τιμητικού ψηφίσματος για τον στρατηγό Επιχάρη. (Β. Χ. Πετράκος, Ο δήμος του Ραμνούντος ΙΙ. Οι επιγραφές, 1999, αρ. 3).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε