σύνδεση

Η «Βισσούλα» του Αυσονίου

Η «Βισσούλα» του Αυσονίου Προσωπογραφία όμορφης Ρωμαίας. Ψηφιδωτό από τη Γαλιλαία, 4ος αι. μ.Χ. Εθνικό Πάρκο της Σεπφωρίδας, Ισραήλ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε