σύνδεση

Ένα «καλό εργαλείο» και μια στοχαστική μελέτη

Ένα «καλό εργαλείο» και μια στοχαστική μελέτη Εξώφυλλο περιοδικού Η Βοσπορίς: σύγγραμμα περιοδικόν, Έτος Α΄, φυλλάδιον Α΄, 1861. Εξώφυλλο περιοδικού Η Φιλολογία ήτοι Περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά μήνα, αρ. 10 (Ιούνιος 1842).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε