σύνδεση

Ο «παραγιός» του Καραβάτζο

Ο «παραγιός» του Καραβάτζο Αριστερά: ο πίνακας του Καραβάτζο Ο νικητής Έρωτας (1602-3) και δεξιά ο πίνακας του Τσέκο Ο θάνατος του Υάκινθου (1610).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε