σύνδεση

Λάμπρος Βαρελάς

Αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ερευνητικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα.