σύνδεση

Παναγιώτης Γιωτόπουλος (1878-1965)

Διαπρεπής καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε νομική στην Ιταλία και τη Γαλλία. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο. (Περί της αξιοποίνου απάτης, Η επιστημονική ανακαίνισις του ποινικού δικαίου και η ελληνική φιλοσοφία, Αι σύγχρονοι κατευθύνσεις της ποινικής επιστήμης κ.ά.). Η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου ήταν κόρη του.