σύνδεση

Πρακτικά της Ι.Σ. για την «Πάπισσα Ιωάννα», 1866

Πρακτικά της Ι.Σ. για την «Πάπισσα Ιωάννα», 1866 Ἡ περίληψις τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ ἀποκηρύξεως βλασφήμου καὶ κακοήθους βιβλίου». Πρὸς τοὺς κατὰ τὴν Ἐπικράτειαν Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας, 4 Ἀπριλίου 1866. Τὴν παραθέτουμε εὐκρινῶς φωτογραφικά, ὅπως κυκλοφόρησε καθ᾽ ἅπασαν τὴν ἐπικράτειαν. (Ἡ πηγὴ ὅλων των ἐγγράφων τοῦ ἀφιερώματος εἶναι τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε