σύνδεση

Κωνσταντίνος Λοΐζος

Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στα αντικείμενα της Τραπεζικής Οικονομικής και της Αναπτυξιακής Χρηματοοικονομικής.