σύνδεση

Ελένα Κουτριάνου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Με άξονα το φως: Η διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Οδυσσέα Ελύτη (2002), Γ. Μ. Βιζυηνού Τα ποιήματα, τ. Α΄-Γ΄ (2003), Η Συγκριτική Γραμματολογία στην Ελλάδα (2005), Δ. Παπαρρηγόπουλου Ποιήματα (2006). Το πιο πρόσφατο εκδοτικά έργο της είναι το βιβλίο Nicolas CalasNanos Valaoritis: A Literary Correspondence: 1958-1967 (2021), ενώ ετοιμάζεται ο τόμος Η αλληλογραφία του Νίκου Γκάτσου.