σύνδεση

Σωκράτης Νιάρος

Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, όπου από το 2018 διεξάγει έρευνα με θέμα «De AgriCultura: Αγροτικά θέματα στην ελληνική πεζογραφία της περιόδου 1936-1941». Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ, συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια και διδάσκων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διδακτορική του διατριβή, που εκπονήθηκε το 2017, πραγματεύεται τον θεσμό των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα της περιόδου 1910-1942, ενώ οι επιστημονικές του μελέτες και οι συμμετοχές του σε διεθνείς επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια επικεντρώνονται στην ιστορία των νεοελληνικών πολιτισμικών θεσμών, καθώς και στη λογοτεχνία, την πολιτισμική πολιτική και την ιστορία των λογοτεχνικών ρευμάτων στο αʹ μισό του 20ού αιώνα.