σύνδεση

Μανόλης Κούμας

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων (19ος-20ός αιώνας) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τελευταίο του βιβλίο, με τίτλο Παγκόσμιος Πόλεμος – Ψυχρός Πόλεμος: Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1936-1949, είναι υπό έκδοση.