σύνδεση

Στήβεν Χολμς (Stephen Holmes)

Κάτοχος της έδρας Walter E. Meyer στη Νομική Σχολή του NYU. Είναι συγγραφέας των βιβλίων The Matador’s Cape: America’s Reckless Response to Terror και, πολύ πρόσφατα, The Beginning of Politics: Power in the Biblical Book of Samuel, του δεύτερου από κοινού με τον Moshe Halbertal.