σύνδεση

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε την επιμέλεια και τον επιστημονικό συντονισμός για τη σύνταξη του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών.