σύνδεση

Κοσμάς Ρασπίτσος

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πάτρας. Επιλογή δημοσιεύσεων: „Epiphanie der Wahrheit“. Zu Martin Heideggers Griechenlandreisen (2020), Αρχαιοελληνική πόλις και χριστιανισμός. Πολιτική φιλοσοφία και θρησκεία στον πρώιμο Hegel (2016), Μετάφραση και φιλοσοφία: Η περίπτωση του Martin Heidegger (2014), Die Latinisierung des Griechischen. Übersetzung, Verstehen und Sprache im Ausgang von M. Heidegger und H.-G. Gadamer (2013), κ.ά.