σύνδεση

Ιωάννης - Κωνσταντίνος Χαλκιάς

Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Απόφοιτος της Νομική Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (D.E.A στο Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II). Έχει χειριστεί υποθέσεις αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ/ΔΕΕ) και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΚ/ΓΔΕΕ), στο Λουξεμβούργο, και του Ευρωπαϊκού Οργάνου Συμφιλίωσης, στις Βρυξέλλες. Έχει λάβει μέρος ως ομιλητής ή συντονιστής σε σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για θέματα εθνικού και ενωσιακού δικαίου και έχει διατελέσει μέλος ή πρόεδρος σε πλήθος επιτροπών και συμβουλίων νομοτεχνικών, πειθαρχικών και γνωμοδοτικών.