Μάρα Ψάλτη

Φιλόλογος, υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας.