σύνδεση

Ιωάννης Τέντες

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, τ. Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.