σύνδεση

Γιάννης Μ. Ιωαννίδης (Yannis M. Ioannides)

Καθηγητής Οικονομικής στην έδρα Max and Herta Neubauer του Πανεπιστημίου Tufts και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ph.D., Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μακροοικονομία (με έμφαση στην αστική οικονομία και την οικονομική μεγέθυνση), την αγορά εργασίας και στέγης, και την οικονομική των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και δικτύων. Από το έργο του σημειώνουμε το βιβλίο: From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions (Princeton University Press, 2012).